Условия за поверителност

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите:

Съгласно ЗЗП ние Ви предоставяме свободно следната информация:

 • Нашият адрес: 2227 Божурище, София, бул. Европа 10
 • Нашият телефон: 0888 759120. Цената на разговорите зависят от вашия тарифен план към оператора, който ползвате.
 • Нашият e-mail: m.palina@limextoys.com
 • Работно време: от понеделник до петък от 9.00 до 18.00 ч.; събота и неделя – почивни дни.
 • Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
 • Цената на стоките е в лева изписана С ВКЛЮЧЕН ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
  • Стойността на транспортните разходи за доставката на пратката НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в обявената цена на играчките и е за сметка на получателя при поръчка до 49.99четиридесет и девет лева и деветдесет и девет стотинки и за сметка на продавача при поръчка над 50.00 лв.
  • Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
 • Начините и сроковете за доставка – описани на страница „Условия за доставка“

Данни на клиента:

 • Данните, които изискваме в процеса на покупка са необходими само за целите на извършване на доставката. Тези данни по никакъв начин не се предоставят на трети лица.
 • За предоставянето на своите услуги ЛИМЕКС ТОЙС има правото да събира, обработва, използва и съхранява данните, въведени лично от потребителя при неговата регистрация.
 • ЛИМЕКС ТОЙС няма право да предоставя на трети лица информацията, идентифицираща потребителите, освен в случаите , когато това се изисква от оправомощени органи и е в съответствие с Българското законодателство.

Политика за защита на личните данни:

Във връзка общия регламент относно защитата на данните (GDPR), предоставяме информация за начина, по който ние от „Лимекс тойс“ ООД  работим с вашите данни, както и относно правата, които имате в тази област.

 • В зависимост от конкретния случай „Лимекс тойс“ ООД  обработва (или може да обработва) данните ви при следните условия:
  • обработката е необходима за изпълнение на задълженията на „Лимекс тойс“ ООД  по сключения с вас договор за изпълнение на услуга/поръчка;
  • обработката е необходима за изпълнение на изискванията, съдържащи се в нормативната уредба;
  • обработката е с цел предоставяне на информация въз основа на изрично дадено от вас съгласие за запитване/поръчка, услуга или друго;
  • налице е някое от другите условия, посочени в член 6, алинея 1 от Регламента.
 • „Лимекс тойс“ ООД  съхранява данните ви по време на срока на договора за услуга/поръчка, както и след прекратяването му. В случай на сключен договор, приложимата нормативна уредба задължава „Лимекс тойс“ ООД  да съхранява данните ви за изпълнение на задълженията си по гаранционни условия. 
 • При обработването на данните Ви „Лимекс тойс“ ООД  се стреми да прилага високи стандарти за сигурност и ги предоставя на свои партньори, доставчици или производители само при необходимост за изпълнение на договора или за да бъдат защитени вашите права и интереси.
 • С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им Регламентът им предоставя редица права, в това число: право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение при автоматизирано вземане на решения, право на оттегляне на дадени съгласия за обработка. Условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в член 7, алинея 3 и в Глава III (членове 12 до 23) от Регламента.
 • За информация и въпроси, свързани с политиката на „Лимекс тойс“ ООД  за защита на личните данни, можете да се обръщате към нас като използвате публикуваните данни за връзка в страницата ни за контакти!