Условия за ползване

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА WWW. LIMEXTOYS.COM

1. WWW. LIMEXTOYS.COM си запазва правото да променя цени, начини на плащане и доставка. Също и дизайна на сайта без предварително известяване.
2. WWW. LIMEXTOYS.COM  има право да ограничи достъпа до всички или част от услугите или стоките по свое усмотрение, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички свои потребители.
3. За предоставянето на своите услуги WWW. LIMEXTOYS.COM има правото да събира, обработва, използва и съхранява данните, въведени лично от потребителя при неговата регистрация.
4. WWW. LIMEXTOYS.COM няма право да предоставя на трети лица информацията, идентифицираща потребителите, освен в случаите , когато това се изисква от оправомощени органи и е в съответствие с Българското законодателство.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. Потребителите имат право по силата на личната си воля да въвеждат необходимата за работа със сайта информация като: трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка и кореспонденция, телефон за връзка и e-mail, като с това дават съгласието си персоналът на WWW. LIMEXTOYS.COM да борави с нея при изпълнение на служебните си задължения.
2. Потребителите имат право да поискат изтриване на личните си данни , но това ще означава закриване на техния профил и отказване на вход в нашата система. За целта следва да докажат, че те са регистрираното лице, като изпратят цялата информация, въведена при регистрирането.
3. Потребителите нямат право да претрупват сайта с фиктивни заявки или друга информация.
4. Потребителите нямат право да разпространяват, редактират, копират, предават, излагат, публикуват или да използват по какъвто и да е начин съдържанието на сайта, без изричното писмено разрешение на WWW. LIMEXTOYS.COM
5. Потребителите носят пълна отговорност за запазване тайната на своите данни за вход и парола в нашата система, както и за всички действия, свързани с използването им.

6.Потребителите се задължават да осигурят достъп и възможност за получаване на стоката в уговореното време.

7.Потребителите се задължавят да заплатят сумата по направената поръчка.

8.В СЛУЧАЙ НА ОТКАЗ ДА ПРИЕМЕ ПОТВЪРДЕНА ОТ НЕГО ПРАТКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ЗАПЛАТИ РАЗНОСКИТЕ ПО КУРИЕРСКИТЕ УСЛУГИ В ДВЕТЕ ПОСОКИ!

9.ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА УВЕДОМЯТ ДОСТАВЧИКА ЗА ЕВЕНТУАЛНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ДО КРАЯ НА ДЕНЯ, В КОЙТО СА ПОЛУЧИЛИ ПРАТКАТА /до 24.00 часа на същия ден/ на m.palina@limextoys.com или по телефона на 0888759120.

Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с несъответствия.

РЕКЛАМАЦИЯ:

Всички продавани в електронния магазин стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно ЗЗП.

  1. Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването й в случай, че доставената стока явно не съответства на поръчаната  и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката.
  2. Когато е налице несъответствие между поръчаната и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, клиентът е длъжен до края на деня, в който получава играчките, да уведоми доставчика в писмен вид на m.palina@limextoys.com или по телефона на 0888759120 ! В такъв случай стоката се подменя, като куриерските разходите по подмяната са за сметка на доставчика!

Клиентът е длъжен в рамките на деня, в който получава пратката да прегледа обстойно получената стока и в случай на несъответствие да уведоми доставчика чрез имейл на m.palina@limextoys.com или чрез обаждане по телефона на 0888759120.

Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката е доставена с несъответствия.

Продавачът не поема отговорност за играчки,заредени с батерии,които клиентът не е закупил от www.vegatoys.com.

При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за:

-безплатно извършване на ремонт

-за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното

-възстановяване на заплатената сума

-за отбив от цената

При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

  1. касова бележка или фактура
  2. снимки, доказващи несъответствието, изпратени на m.palina@limextoys.com

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Закупена стока може да бъде върната в 14 дневен срок от получаването й при условие, че:

-Не е използвана.

-Търговският й вид не е нарушен и е в оригиналната си опаковка.

-Пратката е опакована в плик или хартия.

-Към пратката е приложен касовият бон от покупката.

-Куриерската такса е предварително платена от клиента.

-Пратки с наложен платеж не се приемат.

-Сумата за върнатата стока се възстановява на клиента по банков път в срок до 10 работни дни

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

  • сключване на договора – при договор за услуги;
  • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя.

Адрес за връщане на играчки:

2227 Божурище, София, бул. Европа 10

Телефон : 0888759120

! ПРЕПОРЪЧВАМЕ НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ ДА ДАВАТ УКАЗАНИЯ НА СВОИТЕ ДЕЦА ЗА БЕЗОПАСНОТО И ОТГОВОРНО ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНАТА ИМ ИНФОРМАЦИЯ!